KONYA HÜYÜK İLÇESİ
Tarihi ve Coğrafi Yapısı

Hüyük 1210 yıllarında Horasan’dan Konya’ya göç eden Şeyh İdris ve kardeşi Şeyh Bahri tarafından kurulmuştur. Söz konusu şahıslara ait türbeler halen İlçe merkezinde mevcuttur.

      Ayrıca bölgenin Yontma Taş Devrinden beri iskana tabi tutulduğu, muhtelif yerlerde bulunan çeşitli tarihi eşyalardan anlaşılmaktadır.

     Hüyük 1943 yılında Bucak,1955 yılında Belediye ve 4.7.1987 tarih ve 3392 sayılı Kanunla İlçe olmuş, 18 Ağustos 1988 tarihinde Kaymakamın gelişi ile fiilen İlçelik faaliyetlerine başlamıştır.

     İlçe merkezi Konya’nın batısında yer almakta olup, mevcut karayolu ile Konya’ya uzaklığı 85 km.dir. Kuzeyinde Doğanhisar ve Şarkikaraağaç, güneyinde Beyşehir İlçesi yer almaktadır.

     İlçenin kuzey ve doğusu dağlar ile çevrilidir. Kuzeyinde Sultan Dağları yer almaktadır. Batısında Beyşehir Gölü ve güneyinde de engebeli ve yayvan sırtlarla çevrili kuru ziraatın yapıldığı tarım arazileri vardır. İlçenin büyük bir kısmındaki toprak yapısı da aynıdır.

     İlçe konum itibari ile Akdeniz bölgesinin kuzeyinde ve Göller bölgesinde yer aldığından, iklim olarak Akdeniz ile İç Anadolu iklimi arasında bir özellik göstermektedir. Göller bölgesinin tipik özelliği olarak, yazlar sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.

     Akarsu olarak ise, kuzey ve doğudaki dağlık arazinin yağmur sularını Beyşehir Gölü’ne ulaştıran küçük dereler vardır.

     İlçenin denizden yüksekliği ise 1150 metredir.

Nüfus Durumu

  2000 Yılı Genel Nüfus sayımına göre; İlçenin toplam nüfusu 52.110 olup, İlçe merkezinin 8.472, Köy ve Kasaba nüfusu ise 43.638’dir. İlçeye bağlı 10 kasaba ve 9 köy bulunmaktadır.

 İdari Durumu

İlçeye 10 kasaba ve 9 köy bağlıdır. Bunlardan Budak ve Tolca Köyleri, Beyşehir Gölü kenarında düzlük arazide kurulmuştur. Suludere, Başlamış Köyleri ve Çamlıca kasabası dağlık yerleşim bölgesinde, diğer köy ve kasabalar ise kısmen dağlık ve düz arazi üzerinde kurulmuştur.

Çukurkent Köyü ile Kıreli Kasabası, Konya - Isparta karayolu üzerinde kurulmuştur. Köy ve kasabalara bağlı ayrı yerleşim birimi olarak mahalle, mezra ve oba yoktur

 Sosyal Durum
Genel olarak köy ve kasabalarda konutlar toplu olup, ahşap ve kerpiç binalar konutlarda hakimdir. İlçe merkezi ve kasabalarda halk betonarme bina yapımına yönelmiştir. Halkın çoğunluğu ziraatla meşgul olmakta ve hayatlarını bu surette idame ettirmektedirler.

İlçemize bağlı kasabalardan, Mutlu, Burunsuz, Çamlıca ve Göçeri Kasabası hariç diğer kasabalarımızda sağlık ocağı mevcut olup, Mutlu, Burunsuz, Çamlıca, Göçeri Kasabası, Tolca ve Budak köyümüzde ise sağlık evi vardır. Sağlık evi bulunan kasabalarımızdan Mutlu, Çamlıca ve Göçeri Kasabası ile Suludere, Budak ve Tolca köyümüzde 1’er ebe görev yapmaktadır.
İlçe merkezi ve kasaba Sağlık Ocaklarında 8 doktor, 4 sağlık memuru, 3 hemşire, 13 ebe, 2 Çevre Sağlık Teknisyeni bulunmaktadır.
İlçede, Devlet Hastanesinde 2 olmak üzere Sağlık Ocaklarımızla beraber toplam 8 adet ambulans mevcuttur.

Hastanede 3 Uzman doktor, 5 Pratisyen Doktor, 1 Diş Hekimi, 13 Hemşire, 9 Ebe, 7 Sağlık Memuru, 6 Röntgen teknisyeni, 4 Anestezi Teknisyeni, 6 Laboratuar teknisyeni, 5 Acil Tıp Teknisyeni, 2 Tıbbi sekreter, 2 Hizmetli görev yapmaktadır.

 Eğitim ve Kültür Durumu

İlçe merkezi ve Kıreli Kasabası’nda, 2 Genel Lise mevcut olup, İmrenler Kasabası’nda bir adet Çok Programlı Lise bulunmaktadır.

Ayrıca İlköğretim okulları bünyesinde 12 anasınıfı olup 194 öğrencisi mevcuttur. 22 İlköğretim Okulu mevcut olup, bunlardan 8 okul taşımalı sisteme geçmiştir. Tolca İlköğretim okulunun 4–5–6–7 ve 8. Sınıfları, Budak Ali Keziban Baykal İlköğretim okulu’nun 6–7–8 Sınıfları, Pınarbaşı, Çukurken, Yenice, Görünmez, Başlamış, Değirmenaltı köylerinin tamamı taşınmakta olup, taşınan bu 196 öğrenciye öğle yemeği verilmektedir.

2006–2007 Eğitim-Öğretim yılında, İlköğretim okullarında 2239 öğrenci ve 119 öğretmen, Liselerde 362 öğrenci ve 15 öğretmen ile eğitim-öğretime devam edilmektedir.

İlçemiz Yunus Emre İlköğretim Okulu Voleybol dalında ilçemizi başarı ile temsil etmektedir. “2006 yılı yaz sezonu gençler voleybol turnuvası”, İlköğretim okulları kız öğrenciler arası voleybol turnuvası, erkek öğrenciler arası futbol turnuvası ve satranç yarışması adı altında sportif faaliyetler yapılmıştır. Ayrıca Hüyük Lisesi, Mevlana ve Yunus Emre İlköğretim Okulları bünyesinde folklor ekipleri oluşturulmuş, Milli Bayramlarda, belirli günlerde folklor gösterileri sergilenmektedir.

Okulsuz köy ve kasabamız bulunmamaktadır. Öğretmen sayısı yeterli değildir. Bölgede okuma-yazma oranı % 99’dur.

İlçemizde özel derneklere ait, ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak 2 adet erkek ve 1 adet kız öğrenci yurdu mevcuttur.

İlçemizde Müftülük bünyesinde 1 Müftü, 1 Vaiz, 42 imam ve diğer personel olmak üzere toplam 51 adet din görevlisi mevcuttur.

İlçe merkezinde ve çevresinde halk, örf ve adetlerine bağlı olarak her türlü gelişmeye de açık bir yaşantı sürdürmektedir.

 Ekonomik Durum

İlçenin gelir kaynakları içinde en büyük payı tarım almaktadır. Daha sonra sırasıyla ticaret, el sanatları, su ürünleri ve madencilik gelmektedir.

Tarım arazileri sulanmadığı için büyük çoğunluğunda tahıl ürünleri ziraatı yapılmakta olup, İlmen kasabasında kiraz, çilek ve birkaç köyümüzde de çilek üretimi yapılmaktadır. El sanatları olarak toprak işleme (testi, saksı vb.) Beyşehir Gölü’nden temin edilen kamışlarla yapılan hasırcılık ve halıcılık vardır.

Beyşehir Gölünün kıyısında yer alan Budak ve Tolca Köylerinde balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır. Ayrıca gölden çıkan balıkları işlemek üzere kurulan 6 adet Balık İşleme Fabrikası faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca madencilik sahasında, İlçemizde barit (baryum sülfat) madeni çıkarılmaktadır. Özel sektöre ait olmak üzere Hüyük merkez ve İlmen kasabasında üç adet maden işletmesi vardır. Bu işletmelerde yerüstü, yeraltı üretimi yapılmaktadır.

İlçe merkezinde ve İlmen Kasabası’nda olmak üzere iki adet Taşıyıcılar Kooperatifi ve bunlara bağlı yaklaşık 95 adet kamyon ile belirli bir gelir temin edilmektedir. Bu kamyonlarla genelde maden ve kömür nakliyesi yapılmaktadır. İlçe toprağı tuğla, kiremit gibi yapı malzemelerinin oluşturulmasında aranan bir topraktır. Bunun sonucu olarak dört adet tuğla fabrikası kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca iki adet un fabrikası mevcuttur.

İlçe merkezinde küçük sanayi sitesi ile bir kısım hizmetler görülmektedir.İlçede Ziraat Bankası ile bankacılık hizmetleri yürütülmektedir. Ayrıca biri merkezde olmak üzere Üç adet Tarım Kredi Kooperatifi vardır. İlçemiz turizme müsait bir bölge olmakla birlikte yeterli tesis sahibi değildir. İlçemize, turizm açısından bakacak olursak zengin olduğunu görürüz. Göl kıyısında bulunan bir adet restaurant ve motel ile turizm faaliyetleri sürdürülmektedir.

Ayrıca su sporu ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlere de müsait bir yapısı söz konusudur. Sığ plajlarda yaz aylarında yüzme sporu yapılabilir.

İlçemize bağlı Köşk ve Çavuş Kasabalarında iki adet kaplıca mevcuttur.

İlçemiz sınırları içerisinde kalan ve Eflatun Pınarı mevkii olarak bilinen yerde Hititlerden kalma tarihi eserler mevcut olup, turizm açısından önem teşkil etmektedir.
 

Ulaştırma ve Altyapı Durumu

İlçeye bağlı 10 kasaba ve 9 köy vardır. Köy ve kasabaların tamamında elektrik vardır. Bütün köylerimizde otomatik telefon olup, her zaman telefon muhaberesi sağlanmaktadır. Radyo ve TV hizmetleri ise yeterli değildir. 9 Köyümüzün 6’sında kanalizasyon çalışması yapılmış, Budak ve Yenice köylerimizin kanalizasyon projesi çizilmiş, Tolca köyümüzde de ise henüz bir çalışma yoktur.

Kasabalarımızdan bazılarında kanalizasyon çalışmaları tamamlanmış, bazılarında çalışmalar devam etmekte olup, Çamlıca ve Mutlu Kasabasında kanalizasyon çalışması yoktur.

Köylerimizden Başlamış ve Yenice Köylerimizde yaz mevsiminde içme suyu sıkıntısı çekilmektedir.

Köy ve kasabaları bağlayan yollar asfalt olup, yaz ve kış ulaşıma açıktır.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Ak Parti Nusret Akgümüş